Sågspånsbränning

En spännande bränningsprocess. Man bygger upp i en plåttunna eller i en primitiv tegelugn lager av brännbart material (ved, papper, sågspån), salter, oxider, karbonater, sulfater och annat som kan ge färg och effekt på godset samt ett eller flera lager med skröjbränd keramik. Man tänder eld på det brännbara och efter flera timmar när elden brunnit ned och godset svalnat, kan man öppna och se resultatet.