Svartbränning

Svartbränt gods
Godset blir skinande svart och blankt om man innan bränning polerar det noga.
Det bränns sen i en bränningsteknik som kallas svartbränning eller pitfireing.
Man bygger upp en brasa omkring godset och på slutet av bränningen stryper
man elden och syret, som gör att man får en reduktion och godset blir svart.

I stället för att bränna godset i en brasa, kan man använda en rakuugn.
När man uppnått en viss temperatur, lägger man godset i ett reduktionskärl.
Man stryper syret och man får en svartbränning.