Kristina Hallberg:

”Jag har arbetat med lera i omkring 25 år, både privat och i mitt f.d. arbete som bildlärare. Min produktion är relativt liten p.g.a. sättet att skapa godset som är tidskrävande och de primitiva bränningar som bara sker på våren, sommaren och hösten. Mitt stora intresse är Native American Indians keramik. Men även tekniker från Inkafolket och peruansk keramik.

Arbetar både med drejning och ringling. Stora krukor ringlar jag. Att ringla ger oanade möjligheter beträffande formerna. Jag arbetar också med olika rakumetoder. Min inspiration får jag från naturen, människor o olika symboler.”


 

 index-2  kruka-5  raku-2  index-1